Vezetési- és pihenőidő

Nyomtatás

A gépkocsivezetők vezetési és pihenőidejét az 561/2006 EU rendelet tartalmazza. Miután rendeletről van szó, automatikusan beépül a magyar jogrendbe, betartása Magyarország területén kötelező!

A rendelkezések megszegői, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében bírság fizetésére kötelezhetők. A bírság összegét a 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. A vezetési és henőidők leírása során azt a módszert választottam, hogy az EU rendeletből megjelenítem a szabályt, ezt kövezően megjelenítem a szabályszegésért kiszabható bírság összeget.